Přeskočit na obsah

Městská část Praha 12 — Dotační řízení v oblasti sportu a volného času na rok 2017

Účelem poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 do 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Pro aktivity a) 
  • Spolky a další nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu a volného času a provozující celoroční činnost na území MČ minimálně 1 rok.
  • Školní sportovní kluby pouze v případě, že mají účetnictví oddělené od ZŠ.
 • Pro aktivity b) 
  • Právnické osoby nebo fyzické osoby vyvíjející činnost v oblasti sportu a volného času minimálně 1 rok.
  • Spolky a další nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu a volného času a provozují tuto činnost minimálně po dobu 1 roku.
  • Školní sportovní kluby pouze v případě, že mají účetnictví oddělené od ZŠ.

Typy podporovaných projektů:

 • Celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času. (a)
 •  Akce a soutěže v oblasti sportu a volného času. (b)

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutí dotace závisí na výši finančních prostředků schválených v rozpočtu MČ pro oblast sportu a volného času na daný rok.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků dle možností v obdobné výši poskytnutých dotací v roce 2016.
 • Maximální výše dotace může odpovídat stanovenému celkovému objemu peněžních prostředků v tomto programu, maximálně však do výše požadavku.

Specifika a omezení:

 • MČ si vyhrazuje právo zrušit dotační řízení v případě, že na ně nebudou schváleny finanční prostředky v jejím rozpočtu na daný rok.
 • Přidělené dotace je nutné vyčerpat v kalendářním roce, na který jsou poskytnuty, tzn. nejpozději do 31. 12. 2017.
 • Konečný termín pro podání vyúčtování dotací v oblasti podpory sportu a volného času je 10. 1. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru