Přeskočit na obsah

Městská část Praha 12 — Dotační řízení v oblasti životního prostředí

Účelem poskytování dotací v oblasti životního prostředí z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní životní prostředí v MČ nebo rozšíří nabídku aktivit určenou především pro občany MČ.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je od 2. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci je právnická nebo fyzická osoba podnikající vyvíjející činnost v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V oblasti životního prostředí bude podporován zejména okruh činností spojený s realizací mitigačních a adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu, podpora biodiversity a podpora záchranných stanic pro volně žijící živočichy, příp. institucí, které pečují o zachráněná/odchycená zvířata (útulky), dále podpora výukových programů, projektů EVVO a projektů zaměřujících se na snižování množství odpadů (kompostéry, nádoby na třídění odpadu) a okrašlování veřejných prostor jako jsou např. okrasné záhony, luční porosty aj..
 • Lze žádat o dotaci především na: 
  • drobný, rostlinný materiál a pořízení vybavení prokazatelně souvisejících s projektem nebo pořádanou akcí,
  • osobní náklady (honoráře lektorům, účinkujícím, koordinátorům, aj.),
  • služby spojené se zajištěním akce,
  • úhradu provozních nákladů (elektrické energie, vodné, stočné, plyn, veterinární péče aj.).

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutí dotace bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 na základě návrhu Rady městské části Praha 12.

Specifika a omezení:

 • Projekt je určen především pro obyvatele MČ Praha 12.
 • Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12 nemohou podávat žádosti o dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru