Přeskočit na obsah

Městská část Praha 13 — Dotace pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotace na jednotlivé projekty je možno podávat v termínu od 5. 3. 2018 do 20. 3. 2018.

Příjemci podpory:

  • Žádosti o dotace mohou podávat fyzické i právnické osoby, které jsou ke dni podání žádosti zaregistrovány v  Registru organizací volného času Městské části Praha 13 a budou v r. 2018 vyvíjet činnost zaměřenou na využití volného času obyvatel Městské části Praha 13 u všech věkových kategorií v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiných zájmových činností a spolkového života.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora pravidelné celoroční činnosti neziskových subjektů, které organizují zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé obyvatele Prahy 13 v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiného využití volného času s dominantním působením na území MČ Praha 13.
  • Spolupořadatelství MČ Praha 13 při organizování nekomerčních jednorázových sportovních, kulturních a jiných akcí, pořádaných žadatelem pro občany MČ Praha 13 (akce musí být veřejně přístupné).

Forma a výše podpory:

  • V řízení o poskytnutí dotací podle dále uvedených podmínek se rozdělují finanční prostředky z vlastního schváleného rozpočtu Městské části Praha 13 ve výši 600 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7145”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru