Přeskočit na obsah

Městská část Praha 13 — Dotace pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotace na jednotlivé projekty je možno podávat v termínu od 1. 4. 2024 do 15. 4. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žádosti o dotace mohou podávat fyzické i právnické osoby, které jsou ke dni podání žádosti zaregistrovány v Registru organizací volného času městské části Praha 13 a je možno předpokládat, že budou v r. 2024 vyvíjet činnost zaměřenou na využití volného času obyvatel městské části Praha 13 u všech věkových kategorií v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiných zájmových činností a spolkového života.

Typy podporovaných projektů:

  • Program č. 1: 
    • Podpora pravidelné celoroční činnosti neziskových subjektů, které organizují zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé obyvatele Prahy 13 v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiného využití volného času s dominantním působením na území MČ Praha 13.
  • Program č. 2: 
    • Spolupořadatelství MČ Praha 13 při organizování nekomerčních jednorázových sportovních, kulturních a jiných akcí, pořádaných žadatelem pro občany MČ Praha 13 (akce musí být bezplatně veřejně přístupné).

Forma a výše podpory:

  • Podané žádosti o dotaci budou posouzeny k tomu ustanovenou komisí, která u každého  projektu navrhne a doporučí poskytnutí nebo neposkytnutí dotace, výši částky a účel použití a předloží tento návrh RMČ.
  • Poskytnutí dotací je odvislé od výše finančních prostředků schválených pro tuto oblast v rozpočtu MČ Praha 13, nebo z jiných schválených zdrojů financování. Nejde o příspěvek nárokový.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru