Přeskočit na obsah

Městská část Praha 20 — Individuální dotace

MČ Praha 20 bude ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové aktivity.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2020.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, které sídlí nebo působí na území MČ Praha 20.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Oblast kultury.
  • b) Oblast sportu.
  • c) Oblast zdravotní a sociální.
  • d) Podpora spolkové činnosti na území MČ Praha 20.

Forma a výše podpory:

  • MČ Praha 20 poskytne individuální dotaci maximálně do výše 70% celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Dotace pro jednorázové akce v termínu od 26. 5. 2020 do 31. 8. 2020.
  • Pokud žadatel předkládá dvě a více žádostí, vždy platí nutnost dodržení pravidla, že se každá žádost vč. příloh podává samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru