Přeskočit na obsah

Městská část Praha 20 — Investice na přání II.

Dotace bude směřovat ke konkrétním investičním opatřením, která budou sloužit obyvatelům MČ Praha 20 a přispějí ke zkvalitnění jejich života. Projekt se musí dotýkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ Praha 20.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 20.
  • Nestátní neziskové organizace (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a evidované právnické osoby působící na území MČ Praha 20).

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořádání osvětových kampaní (Den Země, Den bez úrazu, Dny zdraví atd.).
  • Realizace anket a dotazníkových šetření v rámci městské části, za účelem tvorby strategických materiálů městské části.
  • Pořádání jednorázových osvětových akcí propagujících obsah a principy místního akčního plánu zdraví a životního prostředí.
  • Doprovodné aktivity v rámci Veřejného fóra – 10P pořádaného MČ Praha 20.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 40 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 800 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • Obsahové zaměření projektu musí odpovídat cílům tohoto Programu, tj. zahrnuje aktivity v oblasti podpory zdraví, kvality života a dalších aspektů udržitelného rozvoje, včetně celonárodních osvětových kampaní k těmto tématům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru