Přeskočit na obsah

Městská část Praha 3 Grantové programy pro rok 2015

Grantový systém městské části Praha 3 je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit, určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny. Granty v oblasti životního prostředí jsou nástrojem péče a ochrany životního prostředí. Podporují rozšiřování veřejné zeleně, zapojení veřejnosti do aktivní péče o veřejnou zeleň a o ekologickou výchovu.

Příjem žádostí:

 • Do 31.10. 2014.

Příjemci podpory:

 • Organizace a spolky pro oblast kultury, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. 

Typy podporovaných projektů:

 • Granty pro oblast kultury:
 • Podpora umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů trvale působících na území Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant.
 • Podpora jednotlivých divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných a filmových projektů realizovaných na území Prahy 3 – jednoletý grant.
 • Podpora projektů oživujících kulturní činnost na území Prahy 3 – jednoletý grant.
 • Originální projekty, zaměřené na prezentaci městské části Praha 3 – jednoletý grant.
 • Podpora projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3 – jednoletý grant.
 • Podpora projektů a činnosti organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant.
 • Granty pro oblast výchovy a vzdělávání:
 • Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 – jednoletý grant.
 • Projekty a činnosti organizací zaměřených na rodiny s dětmi – jednoletý i dvouletý grant.
 • Granty pro oblast sociálně- zdravotní:
 • Projekty a činnost organizací zaměřených na podporu a pomoc spoluobčanům z Prahy 3 při   řešení problémů spojených s jejich zdravotním stavem nebo sociální situací – jednoletý i dvouletý grant.
 • Projekty a činnost organizací zaměřených na spoluobčany Prahy 3 se zdravotním postižením – jednoletý i dvouletý grant.
 • Projekty a volnočasové aktivity organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3 – jednoletý grant.
 • Projekty spojené s prevencí drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů a jejich dopadů do života občanů Prahy 3 – jednoletý grant.
 • Granty pro oblast životního prostředí:
 • Podpora projektů a organizací zaměřených na ochranu a péči o veřejnou zeleň a veřejná prostranství na území Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant.

Specifika a omezení:

 • Pro specificky tematicky zaměřené projekty jsou určeny i jiné peněžní fondy zřízené městskou částí Praha 3. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Zdroj [mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru