Přeskočit na obsah

Městská část Praha 8 Dotace v oblasti primární prevence 2015

Dotaci na projekty specifické primární prevence rizikového chování mohou získat školy a školská zařízení se sídlem na území Městské části Praha 8 a organizace realizující na těchto školách a zařízeních prevenci rizikového chování. Celková alokace projektu je 700 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 4. 8. do 12. 8. 2015.

Příjemce podpory:

 • Školy a školská zařízení sídlící na území Městské části Praha 8.
 • Organizace realizující na školách a školských zařízeních v Praze 8 prevence rizikového chování.

Typy podporovaných projektů:

 • Programy primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže všeobecně.
 • Programy primární prevence rizikového chování pro rizikové skupiny dětí a mládeže, včetně podpory realizace skupin osobnostního rozvoje (tzv. růstové skupiny).
 • Vzdělávací programy a aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže.
 • Programy primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže zaměřené na práci se skupinami rodičů.
 • Programy primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže zaměřené na práci školních a obvodních metodiků prevence.
 • Programy primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže zaměřené na podporu týmové spolupráce pedagogického sboru.
 • Programy na podporu zdravého životního stylu a primární prevence rizikového chování u dětí předškolního věku.

Z poskytnutých finančních prostředků příjemce dotace může hradit:

 • Provozní náklady (výdaje) nezbytné pro realizaci služby, na kterou byla dotace poskytnuta.
 • Osobní náklady včetně osobních nákladů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace projektu je 700 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena žadatelům, kteří prokazatelně pracují s dětmi a mládeží v oblasti primární prevence rizikového chování na území Městské části Praha 8.
 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v kalendářním roce 2015, tj. v období od 1. ledna 2015 nejpozději do 31. prosince 2015 (finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady v tomto období).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru