Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Městská část Praha 8 Granty na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

football-1419954__340
Share Button

Dotace na dlouhodobou organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem (příjemcem dotace) – zejména právnická nebo fyzická osoba, která dlouhodobě organizuje sportovní výchovu dětí a mládeže na území MČ Praha 8, zejména sportovní oddíly, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty apod..

Typy podporovaných aktivit:

 • Z poskytnutých finančních prostředků příjemce dotace může hradit výhradně:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (např. vodné, stočné, elektrická energie, plyn);
  • zahraniční sportovní aktivity (závody, soutěže, turnaje, soustředění);
  • pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souladu se zvláštním právním předpisem.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 9 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele bude dosahovat 10 % celkového předpokládaného objemu prostředků vyčleněného z rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady v tomto období).
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci tohoto dotačního řízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>