Přeskočit na obsah

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury

Dotace na podporu kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

Příjem žádostí:

  • Do dotačního (grantového) řízení se zařazují žádosti podané ve lhůtě od 27. 3. 2023 do 12. 4. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem (příjemcem dotace) – organizace (právnická nebo fyzická osoba) vykonávající činnost v oblasti kultury, působící na území MČ Praha 8, zejména spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v následujících činnostech v oblasti kultury: 
    • pravidelná zájmová kulturní činnost amatérských uskupení,
    • podpora kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci tohoto dotačního řízení. Další žádosti žadatele se nepřijímají.
  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 (finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady v tomto období).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru