Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Dotace na podporu kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

Příjem žádostí:

  • Do dotačního (grantového) řízení se zařazují žádosti podané ve lhůtě od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem (příjemcem dotace) – organizace (právnická nebo fyzická osoba) vykonávající činnost v oblasti kultury, působící na území MČ Praha 8, zejména spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v následujících činnostech v oblasti kultury:
    • pravidelná zájmová kulturní činnost amatérských uskupení,
    • podpora kulturních akcí na území MČ Praha 8 (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím, výstavy, přednášky).

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 750 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady v tomto období).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>