Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Městská část Praha 8 Granty v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

hands-2847508__340
Share Button

Dotace na podporu volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže, působící na území MČ Praha 8.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 5. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba poskytující volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže, působící na území MČ Praha 8, zejména spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v následujících oblastech volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže:
    • a. Zájmová pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže (určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže) s výjimkou činnosti v oblasti sportu.
    • b. Podpora jednorázových či nepravidelných akcí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže s výjimkou akcí sportovních.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 750 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele bude dosahovat 10 % celkového předpokládaného objemu prostředků vyčleněného z rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel smí podat jednu žádost v rámci dotačního programu volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže. Pokud žadatel podá žádosti na stejnou aktivitu v dalších dotačních programech, vypisovaných MČ Praha 8, bude přijata pouze první podaná žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>