Přeskočit na obsah

Městys Borotín — Dotační program — Podpora činnosti spolků

Dotace na podporu spolků působících v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, práce s mládeží, vzdělávání a vědy, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 5. 2022 do 27. 5. 2022. 

Příjemci podpory:

  • Spolky a sdružení s místem působení na území městyse Borotín a jeho místních částí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem podpory spolků působících v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, práce s mládeží, vzdělávání a vědy, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Podpora je poskytována pokrytím části ročních provozních výdajů příjemce hrazených v roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
  • Cílem vyhlášení dotačního programu je podpora rozvoje spolkového života, zapojení dětí a mládeže do života v obci, rozvoj kulturního a společenského života a tělovýchovy. Poskytnutí dotace předpokládá zpětnou vazbu spolku k obci – uskutečnění minimálně 1 akce pro veřejnost v daném roce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program pro rok 2022 činí 120 000 Kč.

  • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 20 000 Kč, maximální míra podpory činí 80% předpokládaných výdajů.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace:

  • Na základě doporučení poradního orgánu rozhodne o poskytnutí dotace zastupitelstvo městyse Borotín nejpozději do 30. 6. 2022. Následně bude sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru