Přeskočit na obsah

Městys Borotín — Dotační program – Podpora organizace kulturně společenských a sportovních akcí

Cílem vyhlášení dotačního programu je udržení, rozvoj a zlepšení kulturně společenského a sportovního vyžití občanů obce. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 5. 2022 do 27. 5. 2022 .

Příjemci podpory:

  • Spolky a sdružení s místem působení na území městyse Borotín a jeho místních částí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem podpory kulturních, kulturně společenských a sportovních akcí pro veřejnost pořádaných na území městyse a jeho místních částí. Podpora je poskytována pokrytím části výdajů příjemce spojených s uskutečněním akce a hrazených v roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

  • Cílem vyhlášení dotačního programu je udržení, rozvoj a zlepšení kulturně společenského a sportovního vyžití občanů obce. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program pro rok 2022 činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 5 000 Kč, maximální míra podpory činí 80% doložených výdajů.
  • U dotace do výše 3 000 Kč činí maximální míra podpory 100% doložených výdajů.

Specifika a omezení:

  • Na základě doporučení poradního orgánu rozhodne o poskytnutí dotace zastupitelstvo městyse Borotín nejpozději do 30. 6. 2022. Následně bude sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru