Přeskočit na obsah

Městys Chodová Planá — „Podpora spolků pracujících s mládeží“

Program je vyhlášen s cílem podpory pravidelné celoroční činnosti dětí a mládeže na území Městyse Chodová Planá v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a jiných zájmových činností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2023 do 15. 04. 2023 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky vykonávající svoji činnost ve správním území Městyse Chodová Planá.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je vyhlášen s cílem podpory pravidelné celoroční činnosti dětí a mládeže na území Městyse Chodová Planá v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a jiných zájmových činností.
  • Podpora spolkům, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Městyse Chodová Planá, zabezpečují činnost družstev talentovaných dětí a mládeže a talentovaných jednotlivců soutěžících na krajské, republikové, nebo mezinárodní úrovni.
  • Podpora při pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží zejména pro děti a mládež.
  • Podpora při pořádání jiných volnočasových aktivit a zájmových činností zejména pro děti a mládež.
  • Neinvestiční podpora materiálně technického vybavení spolků, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k pravidelné činnosti dětí a mládeže, podpora spolkové činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků z rozpočtu Městyse Chodová Planá na realizaci programu je maximálně 450 000 Kč na daný rok.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru