Přeskočit na obsah

Městys Kunvald — Dotační programy č. 1, 2, 3 pro rok 2023

Dotace na podporu aktivit navazujících na sociální služby, na sportovní a kulturní činnost spolků a organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023.

Příjemci podpory:

 • PROGRAM Č. 1, Č. 2 — Neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), právnické osoby.
 • PROGRAM Č. 3 — Spolek (i pobočný), ústav, svaz, klub, obecně prospěšná společnost, právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • PROGRAM Č. 1
 • Podpora činnosti sportovních klubů, zájmových organizací a spolků v oblasti práce s dětmi a mládeží.
  • Podpora sportovní a zájmové činnosti, a to především zlepšení příležitostí k využití volného času dětí a mládeže vytvářením možností sportovního nebo zájmového vyžití.
  • Program je určen na pokrytí nákladů spojených s činností dětí a mládeže, na podporu akcí pořádaných pro děti a mládež (např. tábory, akce, turnaje apod.), včetně možnosti pořízení vybavení či potřeb sloužících k dotované sportovní nebo zájmové činnosti.
 • PROGRAM Č. 2
 • Financování běžných výdajů souvisejících s činností spolků a organizací. Podpora je určena na financování činnosti zájmových organizací, sportovních klubů, tělocvičných jednot, na provoz, energie, účast na soutěžích a soustředěních dospělých účastníků, dopravu na utkání nebo závody, úhradu startovného, organizaci nevýdělečných akcí pro veřejnost apod.
 • PROGRAM Č. 3 
 • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, podpora aktivit navazujících na sociální služby, podpora prorodinných aktivit, podpora získání zdravotních pomůcek pro handicapované spoluobčany.

Forma a výše podpory:

 • PROGRAM Č. 1 — Celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného kalendářního roku městyse na podporu stanoveného účelu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok: 15 000 Kč.
 • PROGRAM Č. 2 — Celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného kalendářního roku městyse na podporu stanoveného účelu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok: 10 000 Kč.
 • PROGRAM Č. 3 — Celkový objem finančních prostředků schválených v rozpočtu běžného kalendářního roku městyse na podporu stanoveného účelu: 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a jednotlivou žádost: 15 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Hodnotící komise projedná žádosti nejdéle do 10 kalendářních dní od ukončení termínu pro podávání žádostí včetně vypracování doporučení pro zastupitelstvo městyse Kunvald. Zastupitelstvo městyse Kunvald projedná žádosti na základě doporučení hodnotící komise na svém nejbližším zasedání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru