Přeskočit na obsah

Městys Lomnice — Dotační program — Domácí čistírny odpadních vod

Dotace na výdaje spojené se stavbou malé DČOV vybudované pro čištění a následné vypouštění vyčištěných splaškových odpadních vod z budov určených k trvalému bydlení, nacházejících se na území Lomnice nebo místních částí Brusná, Řepka a Veselí, kde není možné se připojit na kanalizační síť ústící do centrální ČOV v Lomnici.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nepodnikající, která je vlastníkem objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním a současně je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, nacházející se v katastrálním území Lomnice u Tišnova, Brusná, Řepka nebo Veselí u Lomnice.
 • V tomto objektu musí být přihlášeny osoby k trvalému pobytu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finančně podpořit a motivovat vlastníky budov určených k trvalému bydlení při řešení zneškodňování splaškových odpadních vod tím, že postaví a budou provozovat vlastní domácí čistírnu odpadních vod a vyčištěné vody budou vypouštět v souladu s požadavky vodního zákona.
 • Dotace se poskytuje na výdaje spojené se stavbou malé DČOV vybudované pro čištění a následné vypouštění vyčištěných splaškových odpadních vod z budov určených k trvalému bydlení, nacházejících se na území Lomnice nebo místních částí Brusná, Řepka a Veselí, kde není možné se připojit na kanalizační síť ústící do centrální ČOV v Lomnici.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše dotace z Programu pro žadatele bude max. 50 000 Kč na DČOV velikosti do 6 ekvivalentních obyvatel (EO).
 • Pro DČOV s větší kapacitou se výše dotace zvyšuje o 5 tisíc Kč za každého dalšího EO.
 • Velikost DČOV musí přiměřeně odpovídat počtu napojených obyvatel.
 • Předpokládaná výše uvolňovaných prostředků z rozpočtu Městyse Lomnice na kalendářní rok 2024 s čerpáním dotace od 1. 1. do 20. 12. 2024 činí celkem v úhrnu částku: 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Městysi Lomnice.
 • Projekt musí být realizován v období od 1. 1. 2022 do 20. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru