Přeskočit na obsah

Městys Lomnice — Dotační program v oblasti podpory rozvoje aktivit mládeže a vzdělávání

Dotace na podporu rozvoje aktivit dětí, mládeže a studentů do 26 let v různých oblastech výukové činnosti i mimoškolních aktivit z rozpočtu městyse Lomnice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2024, 31. 7. 2024, 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby zajištující volnočasové či vzdělávací aktivity.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora může mít formu: 
  • Příspěvku na školné na všech typech škol, včetně uměleckých.
  • Příspěvku na nákup učebních pomůcek.
  • Příspěvku na dopravu do školního zařízení.
  • Příspěvku na ubytování v internátu či kolejích.
  • Příspěvku na doučování žáka.
  • Příspěvek na mimoškolní aktivity, které rozvíjejí schopnosti žáků v oblasti výtvarné, dramatické, hudební, jazykové, sportovní, apod.
  • Příspěvek na účast na letní dětský tábor, škola v přírodě, lyžařské kurzy či rekreaci dětí obecně.
  • Účast na soutěžích a reprezentativních akcích.
  • Příspěvek na stravování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše je stanovena tímto programem na 1 000 Kč.
 • Maximální výši finančních prostředků z celkového objemu pro jednotlivé projekty schvaluje Rada městyse Lomnice v případě žádostí o dotace ve výši do 50 000 Kč.
 • V případě vyšší částky než 50 000 Kč pro jednoho žadatele, rozhoduje o přidělení příspěvku/dotace Zastupitelstvo městyse Lomnice na návrh Rady městyse Lomnice.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v období od 1. 1. do 20. 12. kalendářního roku, ve kterém bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru