Přeskočit na obsah

Mezinárodní aktivity dětí a mládeže — města Brna

Podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v roce 2018 (například Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové soutěže, Grand Prix atd.).

Příjem žádostí:

  • Termín příjmu žádostí je do 31. října 2019.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby působící v oblasti volného času dětí a mládeže a neformálního vzdělávání dětí a mládeže se sídlem nebo působností na území města Brna.

Typy podporovaných projektů:

  • V oblasti mezinárodních aktivit dětí a mládeže se jedná zejména o rozvíjení vztahů se vzdělávacími subjekty z partnerských měst a reprezentace dětí a mládeže města Brna v zahraničí. Prioritou města Brna jsou kontakty základních a středních škol s partnerskými školami ve Stuttgartu, Rennes a podobně. Uznatelné náklady jsou zejména doprava a jízdné do zahraničí pro brněnské účastníky, zajištění ubytování a programu ve městě Brně pro zahraniční účastníky.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem prostředků: 700 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Časový harmonogram realizace projektu: od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
  • Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi. Zřízené příspěvkové organizace, zejména základní školy, mohou na uvedené aktivity požádat o příspěvek formou dopisu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru