Přeskočit na obsah

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži do 26 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 02. 11. 2023, 8:00 do 13. 12. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži do 26 let.
 • Podpora projektů na bázi reciprocity (probíhající každoročně minimálně třetím rokem), podpora projektů na území kraje (nejvyšší),
 • projekt určený pro rozvoj jazykových dovedností dětí a mládeže (vysoká),
 • podpora účasti na významných mezinárodních akcích a reprezentace kraje (střední).

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 50 %.
 • Rozmezí dotace: 20 000 Kč — 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.
 • Minimální počet účastníků ve skupině je 5.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru