Přeskočit na obsah

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži do 26 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 08. 11. 2021, 8:00 do 08. 12. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže: 
  • Podpora projektů na bázi reciprocity (probíhající každoročně minimálně třetím rokem) (nejvyšší).
  • Projekt určený pro cílovou skupinu 10 – 18 let (vysoká).
  • Podpora účasti na významných mezinárodních akcích a reprezentace kraje (střední).

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 80 %.
 • Rozmezí dotace — projekty na propagaci předsednictví ČR v EU realizované pouze právnickými osobami vykonávajícími činnost školy: 20 000 Kč — 50 000 Kč.
 • Rozmezí dotace — projekty ostatní, zaměřené na mezinárodní spolupráci: 20 000 Kč — 40 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu: 80 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.
 • Minimální počet účastníků ve skupině je 5.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru