Přeskočit na obsah

Mezinárodní Visegrádský fond Flagship projects 2015

Dotace na posílení institucionální kapacity, rozvoj občanské společnosti, regionální spolupráci a další aktivity se zaměřením na země Východního partnerství je udělována v rámci Mezinárodního Visegrádského fondu Flagship projects 2015. Cílem Flagship projektů je podpořit dlouhodobé projekty strategického charakteru, které umožňují využívat zkušenosti a know-how zemí Visegrádské skupiny s procesy demokratické transformace, integrace a regionálními spolupráce.

Příjem žádosti:

  • Žádosti lze podávat do 30. 4. 2015, 11:59.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby ze zemí Východního partnerství (EaP) a zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

Typy podporovaných projektů:

  • Budování kapacit (školení odborníků, posilování spolupráce mezi občanskými organizacemi, podpora nezávislých médií apod.)
  • Podpora právního státu a správy (posilování kapacity občanské společnosti a sdělovacích prostředků při prosazování právního státu apod.)
  • Transfer zkušeností V4 při prosazování procesu integrace (šíření povědomí o výhodách integrace do EU apod.)
  • Regionální spolupráce (transfer zkušenosti v oblasti regionální spolupráce apod.)

Forma a výše podpory:

  • Podpora ze strany fondu dosahuje maximálně částky 80,000 EUR.

Specifika a omezení:

  • Rozpočet musí odrážet povahu navrhovaného projektu, ale nesmí být vyšší než 100,000 EUR.
  • Návrhy projektů musí zahrnovat organizace ze všech čtyř zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a alespoň dvou zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru