Přeskočit na obsah

Mezinárodní Visegrádský fond – Granty Visegrádu +

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze předkládat v termínech 1. února/ 1. června/ 1. října do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které jsou zcela nebo částečně nezávislé na státní správě a mají samosprávu (jako jsou univerzity, akademické, umělecké, sociální, vzdělávací, kulturní, výzkumné a/nebo vědecké o podporu z Fondu mohou žádat organizace, obce, samosprávy apod.).
 • Pokud je žadatelem výzkumná nebo vysoká škola s více organizačními jednotkami (např. vysoké školy, akademie věd apod.), jsou povinni uvést název nejmenší možné organizační složka (ústav, oddělení apod.) pověřená realizací projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kultura a společná identita.
 • Vzdělávání a budování kapacit.
 • Inovace, výzkum a vývoj, podnikání.
 • Demokratické hodnoty a média.
 • Veřejná politika a institucionální partnerství.
 • Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch.
 • Sociální rozvoj.

Forma a výše podpory:

 • Granty mohou pokrýt až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijní náklady.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení minimálně 3 zemí V4 a minimálně 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu bez ohledu na žadatele.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Projekty musí jasně řešit jeden z cílů sedmi zaměření programu a musí být prováděny v regionu východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru