Přeskočit na obsah

Mezinárodní visegrádský fond — Malé granty

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné vazby mají být posilovány zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Malé granty z Mezinárodního Visegrádského fondu podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, maximálně však 6.000 EUR. Maximální doba čerpání podpory je 6 měsíců, samotný projekt ovšem může běžet déle.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze předkládat v termínech 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.
 • Délka hodnocení žádostí je až 50 pracovních dnů po předložení žádosti, a čím musí žadatel počítat při plánování akcí.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Územní samosprávné celky.
 • Veřejné školy a univerzity.
 • Vědecko-výzkumné instituce.
 • Veřejné instituce.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní spolupráce.
 • Vědecká výměna a výzkum.
 • Vzdělávání.
 • Výměna mládeže.
 • Přeshraniční spolupráce.
 • Podpora cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná výše přiděleného grantu je 6000 EUR.
 • Z programu bude hrazeno maximálně 80 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V projektu je nutná spolupráce minimálně 3 zemí V4.
 • Maximální doba podpory činí 6 měsíců.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru