Přeskočit na obsah

Mezinárodní visegrádský fond — Minigranty V4 Gen

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné vazby mají být posilovány zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Malé granty z Mezinárodního Visegrádského fondu podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze předkládat v termínech: do 15. března, 15. července nebo 15. listopadu.

Příjemci podpory:

 •  Právnická osoba V4 relevantní v práci s mládeží:
  např. školy, volnočasové kluby, sportovní svazy, organizace občanské společnosti mládeže atd.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle jsou prezentovány pouze jako ilustrace oblastí zájmu , nikoli jako samostatné tematické kategorie.
   • UDRŽITELNOST A ODOLNOST :
    Zvyšování povědomí o změně klimatu a udržitelném rozvoji, ztrátě biologické rozmanitosti 
    posílení odolnosti vůči klimatu, výměna know-how, konkrétní komunitní ekologické projekty atd.
   • DĚDICTVÍ A VZPOMÍNKA :
    Společné dějiny a společná budoucnost vč. výuka/učení se společné historii, shromažďování svědectví a zahajování oral-historických projektů, prezentace místní historie v regionálním kontextu, propagace (společných) výročí nebo zajímavých památek (vstup do EU, výročí 1956/1968…).
   • ZDRAVÍ A AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL :
    Sport a další aktivity přispívající k aktivnímu životnímu stylu, propagaci zdravé výživy a aktivit zaměřených na osobní pohodu a fyzické i duševní zdraví.
   • UMĚNÍ & KULTURA :
    Společné vytváření nových představení, usnadnění kulturních výměn v oblasti divadla, filmu, hudby, literatury, tradičních řemesel atd. (jakékoli produkce a šíření výtvarného, ​​literárního a performativního umění, společné návštěvy kulturních institucí).
   • DEMOKRATICKÉ HODNOTY A OBČANSKÉ CNOSTI :
    Zvyšování zájmu a účasti na demokratických procesech, oddanost společnému blahu, usnadňování dialogu o lidských právech, debatní soutěže, studentské parlamenty, zapojení komunity a dobrovolnictví.
  • PRAKTICKÉ KOMPETENCE A PODNIKÁNÍ :
   Podpora praktických výměn mezi odbornými školami , nevládními organizacemi a mezi školami a podniky a umožnění krátkodobých stáží příležitostí k odborné přípravě při podpoře podnikatelského ducha a zlepšování konkrétních dovedností .
    

Forma a výše podpory:

 • Maximální požadovaný rozpočet na projekt je 10 000 EUR.
  Rozpočet se vypočítá jako jednorázová částka pokrývající osobu/dny (max. 50 € za každého účastníka a/nebo doprovod na den nebo 60 € za každého účastníka a/nebo doprovod na den v případě zapojení více než 2 zemí V4). Lze jej použít na pokrytí všech druhů nákladů přímo spojených s projektem (ubytování, cestování, vstupné, honoráře atd.).

Specifika a omezení:

 • Každý projekt musí zahrnovat mobilitu mladých lidí (12–30 let) alespoň ze dvou zemí V4, tj. přeshraniční návštěvy
  K  účastije třeba zapojitalespoň dvě země V4  (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Kromě toho se mohou zúčastnit přímí sousedé dvou zemí V4 (Rakousko, Německo a/nebo Ukrajina). Žádající instituce musí být oficiálně registrována v regionu V4.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru