Přeskočit na obsah

Mezinárodní Visegrádský fond — Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, které drží rotující předsednictví nad skupinou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze předkládat v termínech 1. února/ 1. června/1. října do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které jsou zcela nebo částečně nezávislé na státní správě a mají samosprávu (jako jsou univerzity, akademické, umělecké, sociální, vzdělávací, kulturní, výzkumné a/nebo vědecké o podporu z Fondu mohou žádat organizace, obce, samosprávy apod.).

Typy podporovaných projektů:

  • podpora vytváření sítí, sdílení znalostí a budování kapacit ve výzkumu, vývoji, inovacích a digitalizaci v rámci V4 i mimo ni.
  • podpora občanské angažovanosti a dobrovolnictví mladých lidí ve Visegrádském regionu na základě hodnot lidských práv, svobody, demokracie, právního státu, dobrých sousedských vztahů, oddanosti evropské integraci a transatlantické alianci.
  • podpora ukrajinského boje za jejich územní celistvost, suverenitu a nezávislost, podpora demokratické odolnosti našich partnerů ve Východním partnerství a na západním Balkáně a jejich cesta k evropské integraci.

Forma a výše podpory:

 • Granty pokrývají až 100 % rozpočtu projektu s 15 % z režijních nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Projekty musí jasně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru