Přeskočit na obsah

MF ČR Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009–2014 AKTIVITA II. Péče o děti

Grant je zaměřen na zlepšení zdraví dětské populace prostřednictvím implementace preventivních aktivit. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (příjemci grantu projektů v Programu CZ11). Celková alokovaná částka pro tuto výzvu je 29 796 338 Kč.

Příjem žádostí:

  • Od 15. května 2015 do 15. června 2015.

Příjemce podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (výhradně příjemci grantu projektů podpořených v otevřené výzvě, která byla vyhlášena 12. 06. 2014 a příjemci grantů předem definovaných projektů).

Typy podporovaných projektů:

Preventivní aktivity:

  •  Primární (dětské úrazy).
  •  Sekundární a terciální (dětské úrazy, předcházení následkům zdravotních problémů).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše grantu není stanovena, maximální výše je omezena celkovou alokací výzvy, tj. 29 796 338 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti je možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR od 15. května 2015 do 15. června 2015 (do 23:00 hodin).
  • Žádost musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  • Žádosti a jejich přílohy budou zpracovány v českém jazyce a ve standardizovaném formátu.
  • Předpokládají se žádosti o prostředky, které podpoří a rozšíří stávající projektové cíle, přínosy a dopad a přispějí k dosažení celkového cíle programu CZ11.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru