Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MF ČR – Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni – Norské fondy 2014-2021

rome-2545374__340
Share Button

Dotace na podporu dialogu mezi představiteli Romů, organizacemi pracujícími převážně s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do integrace Romů, a to prostřednictvím tzv. romských platforem působících na krajské a místní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 06. 2020; 12:00 do 30. 11. 2020; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice, konkrétně:
  • Spolek, ústav, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond.
 • Žadatel musí žádost o grant předložit v partnerství s minimálně dvěma NNO zřízenými jako právnické osoby v České republice a minimálně jedním z následujících typů povinných partnerů projektu:

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Povinná projektová aktivita:
  • zakládání krajských a místních romských platforem složených z romských a pro-romských NNO a romských představitelů;
 • 2) Povinně volitelné projektové aktivity:
  • prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni (historii, kultuře, vzdělávání, sociálním vyloučení, anticiganismu apod.);
  • poskytování zpětné vazby o implementaci Strategie romské integrace na krajské nebo místní úrovni;
  • navrhování efektivních politik a opatření za účelem naplňování cílů Strategie romské integrace na krajské nebo místní úrovni;
  • realizace workshopů, kurzů či školení směřujících k získání znalostí či kompetenci podporujících integraci Romů;
  • realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů a posilování jejich schopností při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů (podporováno je například zvyšování kompetencí romských představitelů v oblasti politické, mediální, finanční, administrativní atp.);
  • realizace aktivit podporujících komunitní práci;
  • realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou;
  • realizace aktivit napomáhajícím vytváření dobrého obrazu Romů, prezentaci dobrých příkladů.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 22 880 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 1 300 000 Kč, maximální výše grantu je 7 800 000 Kč.
 • Spolufinancování příjemcem grantu: 0 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může požádat o zálohu na financování projektu do výše max. 60 % uděleného grantu. Žadatel zdůvodní požadavek na zálohové financování v žádosti o grant.
 • Konečné datum způsobilosti výdajů je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>