Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF ČR – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti – Norské fondy 2014-2021

girl-753704__340
Share Button

Cílem výzvy je podpora motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti přispívajících zejména k překlenutí citlivého období přechodu žáků z předškolního do základního vzdělání a následně ze základního do středního vzdělání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 5. 2021; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Zřizovatelé škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů1 , mimo právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je podnikání podle zvláštních předpisů (např. právní forma s.r.o.).
 • Nestátní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby v České republice, konkrétně:
  • spolek,  ústav, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, obecně prospěšná společnost,  nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpora motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti přispívajících zejména k překlenutí citlivého období přechodu žáků z předškolního do základního vzdělání a následně ze základního do středního vzdělání.
  • Spolupráce rodiny a školy či školského zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělání,
  • zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských dětí, žáků a studentů,
  • vytvoření nového pracovního místa ve škole či školském zařízení,
  • všestranný osobnostní rozvoj romských dětí, žáků a studentů prostřednictvím jejich pravidelného zapojení do volnočasových mimoškolních aktivit realizovaných žadatelem/partnerem projektu,
  • odstraňování bariér ve vyučování a prevence školní neúspěšnosti,
  • prázdninové mimoškolní aktivity, jejichž cílem je společné trávení času a/nebo setkávání dětí, žáků a studentů z majoritní společnosti a z romské menšiny,
  • podpora etnoemancipace romských dětí, žáků a studentů,
  • podpora multikulturního dialogu, tolerance a vzájemného respektu.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 46 475 541 Kč.
 • Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 6 625 000 Kč.
 • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Doba implementace projektu je minimálně 2 roky. Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>