Přeskočit na obsah

MF ČR — Program lidská práva — Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv — Norské fondy 2014–2021

Cílem této otevřené výzvy je zlepšit chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni. Výzva se zaměřuje na zvýšení podpory cílových skupin, zlepšení porozumění veřejnosti v oblasti lidských práv a posílení kapacit výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová lidskoprávní témata a výzvy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o grant v IS CEDR od  21. ledna 2021, 12:00  do 29. 4. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

  • NNN, veřejné výzkumné instituce, veřejné a státní vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízeních, veřejné instituce a subjekty, které jsou aktivní a mají zkušenosti s ochranou lidských práv.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem této otevřené výzvy je zlepšit chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni. Výzva se zaměřuje na zvýšení podpory cílových skupin, zlepšení porozumění veřejnosti v oblasti lidských práv a posílení kapacit výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová lidskoprávní témata a výzvy.
  • Spolupráce mezi vzdělávacími a akademickými institucemi a dalšími zúčastněnými subjekty (občanskou společností, podniky atd.), zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do činností v oblasti lidských práv a propagace nových přístupů a trendů ve vzdělávání zaměřených na pochopení lidských práv a jejich uplatňování ve všech oblastech společenského života patří mezi další aktivity podpořené v rámci této výzvy.

Forma a výše podpory:

  • Alokace činí 46 920 582 Kč.
  • Minimální výše grantu činí 1 325 000 Kč.
  • Maximální výše grantu činí 5 300 000 Kč.
  • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

  • Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru