Přeskočit na obsah

MF ČR — Program Sociální dialog — 4. otevřená výzva

Cílem programu je posílení sociálního dialogu a spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány, podpora důstojné práce a usnadnění přístupu k zaměstnání v úzké spolupráci s norskými partnery.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání projektových žádostí: Čtvrtek 15. září 2022 ve 13.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Program je určen organizacím zaměstnavatelů, odborovým svazům a dalším organizacím, orgánům veřejné správy a institucím, které mají v rámci svého mandátu oblasti, na něž se program vztahuje.
 • Do programu se mohou jako projektoví partneři zapojit i další typy subjektů, jako jsou podnikatelská sdružení, nevládní organizace, vzdělávací a výzkumné instituce zabývající se tématy sociálního dialogu a důstojné práce.
 • Žadatelé a partneři musí být v České republice a Norsku zřízeni jako právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Financovat lze projekty, které podporují sociální dialog, zlepšují postupy důstojné práce a usnadňují přístup k zaměstnání.
 • Cílem programu je posílení sociálního dialogu a spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány, podpora důstojné práce a usnadnění přístupu k zaměstnání v úzké spolupráci s norskými partnery.
 • Podpora navázání bilaterální spolupráce je určena k usnadnění navázání dvoustranných partnerství mezi způsobilými subjekty v České republice a Norsku se záměrem připravit společné projektové žádosti v rámci výzvy k předkládání žádostí.

Forma a výše podpory:

 • Čtvrtá a poslední výzva k předkládání žádostí o grant v České republice má rozpočet 261 600 EUR, což je zbývající alokace národního rozpočtu v tomto programovém období.
 • Grant pro jeden projekt se pohybuje v rozmezí 50 000 až 100 000 EUR.
 • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 90 % celkových způsobilých výdajů.
 • Jednomu subjektu se uděluje paušální “cestovní grant” ve výši 1 000 EUR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru