Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF ČR – Program Spravedlnost – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

business-3560932__340
Share Button

Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 24. 3 . 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.
 • Výzva podporuje vytvoření a realizaci programu Mentoring, který by měl svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem odborných pracovníků a vyškolených mentorů podpořit klienta v pozitivních změnách, aktivizovat jej k řešení svých problémů a nových životních situací, a snížit tak riziko recidivy trestné činnosti.
  • Aktivní zapojení klienta do řešení hlavních problémových oblastí ( zajištění bydlení, zaměstnání, zajištění potřebných dokladů, jednání s úřady, řešení finanční situace klienta, podpora kontaktů s rodinou a blízkými apod.).
  • Stabilizace životní situace klienta v období po propuštění.
  • Snížení recidivy trestné činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 1 325 000Kč.
 • Maximální výše grantu je 5 300 000 Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro všechny oprávněné žadatele 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>