Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF ČR – Program Zdraví – Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci v rámci Fondů EHP

girl-753704__340
Share Button

Dotace na zlepšení přístupu marginalizovaných skupin naší populace ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména romské populace, ke zdravotní péči pomocí implementace nástrojů zaměřených na posílení sekundární prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2020 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé zdravotních služeb a péče podle § 111 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů1, a Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví poskytující obdobné zdravotní služby a péči (multioborové spektrum léčebně preventivní péče).

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) „Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci u obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romské populace, zaměřených na vybraná specifická přenosná a nepřenosná onemocnění“.
 • 2) „Zajištění odborných podkladů, na základě kterých budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení týkající se vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění specifických pro sociálně vyloučené lokality“.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 42 823 508 Kč.
 • V rámci oblasti č. 1 může být podpořeno více projektů, a to až do výše určené finanční alokace 21 411 754 Kč.
 • V rámci oblasti č. 2 bude podpořena pouze jedna projektová žádost, a to až do výše určené finanční alokace 21 411 754 Kč.
 • Minimální výše grantu je 5 200 000 Kč (200 000 EUR), maximální výše grantu je 21 411 754 Kč (823 529 EUR).
 • Max. míra podpory je pro všechny oprávněné žadatele 100 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 31. 12. 2023.
 • Každý žadatel může podat 1 žádost o grant do každé ze dvou oblastí zaměření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>