Přeskočit na obsah

MF ČR — Rozvoj spolupráce mezi ČR a Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem v oblasti veřejného zdraví — výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy — Fondy EHP 2014–2021

Cílem výzvy je prohloubení bilaterální spolupráce ve zlepšování prevence a snižování nerovnosti v oblasti zdraví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od 15. 5. 2024; 12:00 do vyčerpání alokace, nejpozději však 30. 9. 2024; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o grant jsou výhradně příjemci grantů z otevřených výzev a předem definovaných projektů programu Zdraví v programovém období Fondů EHP 2014–2021. Konkrétně se jedná o tyto ukončené výzvy:
  • ZDOVA1 — Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících;
  • ZDOVA2 — Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci;
  • MGS1 — Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících;
  • MGS2 — Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění;
  • MGS3 — Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tato výzva je zaměřena na podporu a rozvoj bilaterální spolupráce mezi subjekty z České republiky a donorských států ve zlepšování prevence a snižování nerovnosti v oblasti zdraví.
 • Jejím cílem je posílit vzájemné partnerství a sdílení zkušeností v oblastech:
  • prevence duševních onemocnění u dětí;
  • prevence nepřenosných a přenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snižování sociálních nerovností ve zdraví a zlepšování přístupu zranitelných skupin ze sociálně vyloučených lokalit ke zdraví, antimikrobiální rezistence;
  • posílení role pacientů a pacientských organizací.
 • Výzva podporuje široké spektrum aktivit bilaterální spolupráce. Podporovány jsou vzájemné výměny zkušeností, znalostí a dobré praxe, sdílení osvědčených či inovativních postupů při řešení otázek a výzev v oblasti zdraví populace, tvorba společných výstupů s přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a další aktivity vedoucí k vzájemnému obohacení a posílení spolupráce mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr žádostí o grant k financování je 5 750 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše grantu činí 1 250 000 Kč.
 • Z Bilaterálního fondu programu Zdraví je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace aktivit a tedy předpokládaný termín dokončení bilaterální iniciativy je nejpozději 31. 3. 2025. Nejzazší datum způsobilosti výdajů je 15. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru