Přeskočit na obsah

MF — Grant na bilaterální aktivity z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura — 5. výzva

Grant na bilaterální aktivity z Fondu pro bilaterální vztahy na programové úrovni v rámci programu Kultura (Fondy EHP 2014–2021) se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví, současné umění, posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem a uměleckou a kulturní kritiku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o grant je stanovena od 13. 5. 2024 12.00 hod do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 8. 2024 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice, která je zaregistrována jako oborová asociace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.
 • 5 Výzva — Okruh oprávněných žadatelů je omezen pouze na příjemce grantů z ČR (úspěšné žadatele), kteří realizovali svůj projekt v rámci některé z ukončených hlavních výzev programu Kultura (včetně PDP) v programovém období 2014–2021 (2024), tzn. z výzev: 
  • CH1 – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví (vyhlášena v r. 2019 a ukončena v r. 2020),
  • CH2 – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (vyhlášena a ukončena v r. 2021),
  • CA1 – Současné umění (vyhlášena v r. 2019 a ukončena v r. 2020),
  • CA2 – Současné umění (vyhlášena a ukončena v r. 2021),
  • CB1 – Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (vyhlášena v r. 2019 a, ukončena v r. 2020),
  • CB2 – Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (vyhlášena a, ukončena v r. 2021),
  • ACC1 – Umělecká a kulturní kritika (vyhlášena v r. 2019 a ukončena v r. 2020),
  • PDP — Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblasti podpory:
  • Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.
  • Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví.
  • Současné umění.
  • Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.
  • Umělecká a kulturní kritika.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace Bilaterální výzvy rozhodná pro výběr Žádostí o grant k financování je 400 000 EUR (9,8 mil. Kč).
 • Minimální výše grantu je 5 000 EUR (122 500 Kč); maximální výše grantu je 30 000 EUR (735 000 Kč).
 • Z Bilaterálního fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V rámci této Bilaterální výzvy může každý žadatel podat maximálně 1 Žádost o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru