Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340
Share Button

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2020 uzávěrka byla prodloužena do 15. 4. 2020 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice, která je zaregistrována jako oborová asociace, síť či platforma v oblasti profesionálního současného umění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity zaměřené na profesionalizaci oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem.
 • Aktivity zaměřené na rozvoj a posílení dovedností a kompetencí oborových zastřešujících organizací, sítí a platforem a jejich členů například v oblastech jako je management, leadership, fundraising a nové byznys modely, a to například formou workshopů, couchingu a dalších forem.
 • Aktivity zaměřené na mapování potřeb vybraných uměleckých aktérů a oblastí například formou výzkumu, sběru dat, studií, analýz a dalších šetření s cílem formulovat argumenty pro kulturní politiku a kulturní advokacii v oblasti umění.
 • Aktivity zaměřené na práci s publikem, které budou v rámci projektu ověřovány a které povedou ke konkrétním výstupů směřujících k nastavení strategických opatření. Tato opatření budou relevantní pro celou uměleckou oblast/ oblasti (nikoliv pouze pro jednu organizaci).
 • Aktivity zaměřené na posilování a propagaci spolupráce jak na národní, tak na evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z Donorských států), včetně výměny informací a know-how prostřednictvím například seminářů, workshopů, studií, výzkumu atd..

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 12 850 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 257 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 1 285 000 Kč v případě projektu bez bilaterální spolupráce s partnerem z donorského státu /1 542 000 Kč v případě  bilaterální spolupráce s partnerem z donorského státu.
 • Míra spolufinancování činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 4. 2024.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilými partnery.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>