Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění

folklore-996388__340
Share Button

Dotace na  podporu profesionálního současného umění. Projekt se může týkat následujících uměleckých oborů: scénických umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně nových médií, architektury, designu a uměleckých řemesel) a literatury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2020 uzávěrka byla prodloužena do 15. 4. 2020 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění:
  • jakákoliv veřejná či soukromá zisková či nezisková organizace/ subjekt a nestátní (nevládní) organizace, zřízená jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace/ subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice,
  • samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v České republice.
 • Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby nebo samostatně výdělečně činné fyzické osoby, které mají minimálně 2 letou právní subjektivitu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity zaměřené na vznik nových uměleckých děl včetně tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí.
 • Aktivity zaměřené na prezentaci a šíření uměleckých děl (např. představení, výstavy, online platformy). Festivaly budou podpořeny pouze v případě, že budou zahrnovat dílčí výstupy zaměřené na vznik a prezentaci nových děl – např. formou tvůrčích dílen a tvůrčích rezidencí, uvedením nových děl, vzniklých v rámci projektu).
 • Aktivity zaměřené na rozvoj a zapojení publika podložené či umožňující vznik komunikační strategie vycházející ze znalostí potřeb cílových skupin.
 • Aktivity zaměřené na řešení současných společenských výzev prostřednictvím umění. Tyto aktivity se mohou týkat např. propojení oblasti umění a vzdělávání, využití umění při prevenci nežádoucích společenských jevů, jakými jsou např. rasismus a xenofobie.
 • Aktivity  ve spolupráci s partnery projektu z donorských států, např. vznik uměleckých děl zmíněných výše v koprodukci.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 77 100 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 1 285 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 5 140 000 Kč.
 • Míra spolufinancování příjemcem grantu činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 4. 2024.
 • Minimální doba trvání projektu je 6 měsíců a maximální 24 měsíců.
 • Projekty mohou mít komunitní a regionální rozsah vycházející ze znalosti lokálních/místních potřeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>