Přeskočit na obsah

MF — Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví — projekty z Fondů EHP 2014–2021

Hlavním cílem této výzvy je posílit správu kulturního dědictví v souvislosti s jeho využitím a přispět tak k regionálnímu rozvoji. Podpora bude zaměřena na regionálně a místně významné nemovité a movité kulturní dědictví se silným potenciálem ovlivnit sociální a ekonomický rozvoj komunit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 2021 12.00 hod. do 1. 11. 2021 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty vlastnící/provozující kulturní dědictví : 
  • Jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt včetně nestátních (nevládních) neziskových organizací, zřízených jako právnická osoba v České republice nebo mezinárodní organizace/subjekt či její/jeho agentura působící v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká inovativního využití: 
  • nemovitých „Kulturních památek“ , které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny.
 • V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týká inovativního využití: 
  • sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy evidovaných v Centrální evidenci sbírek,
  • movitých „Kulturních památek“ , které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
  • písemného kulturního dědictví, respektive jeho nejvýznamnější části. Digitalizován, odborně zpracován a prezentován může být nejen historický fond evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale rovněž unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr žádostí o grant k financování je 81 370 582 Kč.
 • Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 6 625 000 Kč.
 • Spolufinancování příjemcem grantu činí 10 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu, veškerých jeho aktivit a jeho proplacení je 30. 4. 2024.
 • Vzhledem k omezené alokaci může v rámci této výzvy každý žadatel předložit max. 1 žádost o grant.
 • Podpora se netýká “Národních kulturních památek” a “Památek UNESCO”.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru