Přeskočit na obsah

MF — Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

Dotace na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září příslušného kalendářního roku.

Příjemci podpory:

 • Vlastník:
  • a) bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991, jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3 ,
  • b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3 , nebo
  • c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti při pobytu těchto osob dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3 ,
  • d) vodovodu pro veřejnou potřebu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

Forma a výše podpory:

 • a) Vlastníkovi bytu v bytovém nebo rodinném domě nebo vlastníkovi rodinného domu může být poskytnuta dotace nejvýše 150 000 Kč,
 • b) vlastníkovi budovy školy, školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, může být poskytnuta dotace nejvýše 1 500 000 Kč,
 • c) vlastníkovi vodovodu pro veřejnou potřebu může být poskytnuta dotace nejvýše 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout, pokud došlo provedeným opatřením ke snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % původní hodnoty, nebo jestliže obsah přírodních radionuklidů ve vodě dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.
 • Dotaci v téže stavbě nebo tomtéž vodovodu pro veřejnou potřebu je možné poskytnout pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru