Přeskočit na obsah

MF — Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí — Podprogram 298D2320

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů1 či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, pokud jsou součástí investiční akce, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 25. 1. 2023, 00:00:01 hod. do 03. 3. 2023, 23:59:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel.
 • Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.
 • Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Českého statistického úřadu k 1. 1. 2022.

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování havarijních stavů1 či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, pokud jsou součástí investiční akce, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Alokace podprogramu: 300 000 000 Kč.
 • Maximální dotace na akci je 20 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace na akci celkem je 2 mil. Kč.
 • Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace 30 % z celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • V rámci této dotační výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci, resp. žádat dotaci pouze na jeden projekt.
 • Dotace musí být vyčerpána v roce 2023 a nelze ji přesunout do dalších let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

8 komentářů na “MF — Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí — Podprogram 298D2320”

 1. Radka Wenclová

  Dobrý den, prosím o informaci, zda stále běží dotační program typu Podpora obnovy materiálně technické základny regionálního školství, resp. jaké jsou aktuální možnosti dotací na rekonstrukci a pristavbu Zš v obci s 960 obyvateli + eventuelně jaký se dá očekávat vývoj do budoucna ve smyslu možnosti čerpání dotace za tímto účelem. Předpokládáme náklady 50–80 mil kč. Děkuji

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   výzva v rámci tohoto programu již byla letos vyhlášena a ukončena, ale je možné, že v novém roce bude výzva další. Momentálně probíhá příjem žádostí v IROP 111 a 112 výzvě, ale je zde velký přetlak žádostí, tak není jisté, zda bude navýšen rozpočet výzev pro uspokojení všech žádostí a rozhoduje zde pořadí, ale je možné to zkusit: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021–2027.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. Andrea Grünbaumová
  Andrea Grünbaumová

  Dobrý den, prosím, kde lze najít aktuální pro další rok (2023) podobný program dotační podpory k rekonstrukci letního kina ve městě cca 13 tis. obyvatel? Děkuji za odpověď. Andrea Grünbaumová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, tento program MF se na letní kina nevztahuje. Podpora obnovy kin je poskytována ze Státního fondu kinematografie. Poslední výzva na příjem žádostí byla vyhlášena od 27. května 2022 do 27. června 2022. Mezi podporované aktivity spadalo:
   1. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin dle standardu DCI
   2. Podpora je určena pro projekty modernizace kin (tzn. výměna sedaček, zařízení pro zrakově a sluchově postižené (titulkovací a obdobná zařízení), zvukový řetězec (zvuk, akustika), obrazový řetězec (projektor, plátno a příslušenství (např. opony))
   3. Podpora je určena pro projekty obnovy digitální technologie (tzn. obnova technologie DCI standardu)
   4. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin mimo standard DCI (tzv. e‑cinema). Tato podpora je určena pro ty prostory, pro něž je e‑cinema vhodným technologickým řešením.
   Doporučuji sledovat stránky SFK: https://fondkinematografie.cz/technicky-rozvoj-a-modernizace.html.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 3. Magdaléna Vandíková
  Magdaléna Vandíková

  Dobrý den,

  může být v tomto případě žadatelem i statutární město v případě, že je zřizovatelem školy v místní části? Děkuji

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   žadatel není nikterak podmínkami výzvy omezen. Příjemce finančních prostředků je zřizovatel školského zařízení a současně vlastník pořizovaného majetku nebo majetku, který je předmětem zhodnocení a kterému výhradně může být dotace poskytnuta.

   S pozdravem, KČ

 4. Kamila

  Dobrý den, je možno v rámci této dotace čerpat finance na opravu školní zahrady, která již byla zakoupena, ale je zapotřebí ji opravit — ploty, terénní úpravy, oprava zahradního domku, skleníku, atp. Děkuji

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   v podmínkách programu je uvedeno, že budou podpořeny projekty, které nyní kapacitně nevyhovují a neumožňují kvalitní vzdělávací proces (např. prostory pro výuku, školní družina, jídelna, tělocvična). Rekonstrukce školní zahrady není úplně vyloučená, ale může se stát, že budou mít přednost jiné projekty. 

   Pokud projekt máte přichystán, určitě bych ho podala.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru