Přeskočit na obsah

MF — Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí — podprogram 298D2280

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 15. 3. 2021, 00:00:01hod. do 18. 4. 2021, 23:59:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000.
 • Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky.

Forma a výše podpory:

 • Maximální dotace na akci je 20 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy.
 • Minimální výše dotace na akci celkem je 600 tis. Kč.
 • Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace 10 % z celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.
 • Akce musí být ukončena do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení nebo jiného vyjádření stavebního úřadu k realizaci akce. V případě, že pravomocné stavební povolení nebo jiné vyjádření stavebního úřadu k realizaci akce bylo vydáno před datem vyhlášení výzvy, musí být akce ukončena do 2 let od data vyhlášení výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MF — Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí — podprogram 298D2280”

 1. Magdaléna Vandíková

  Dobrý den,

  může být v tomto případě žadatelem i statutární město v případě, že je zřizovatelem školy v místní části? Děkuji

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   žadatel není nikterak podmínkami výzvy omezen. Příjemce finančních prostředků je zřizovatel školského zařízení a současně vlastník pořizovaného majetku nebo majetku, který je předmětem zhodnocení a kterému výhradně může být dotace poskytnuta.

   S pozdravem, KČ

 2. Dobrý den, je možno v rámci této dotace čerpat finance na opravu školní zahrady, která již byla zakoupena, ale je zapotřebí ji opravit — ploty, terénní úpravy, oprava zahradního domku, skleníku, atp. Děkuji

  1. Dobrý den,

   v podmínkách programu je uvedeno, že budou podpořeny projekty, které nyní kapacitně nevyhovují a neumožňují kvalitní vzdělávací proces (např. prostory pro výuku, školní družina, jídelna, tělocvična). Rekonstrukce školní zahrady není úplně vyloučená, ale může se stát, že budou mít přednost jiné projekty. 

   Pokud projekt máte přichystán, určitě bych ho podala.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru