Přeskočit na obsah

MF — Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury — podprogram 298D2230

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2021, 00:00:01hod. do 18. 4. 2021, 23:59:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolných svazků obcí, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000.
  • Žadatel je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem pořízení, obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí. DSO je vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený jeho členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).
  • Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít: 80 m².

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na akci je 600 tis. Kč.
  • Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace 10 % z celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.
  • Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra k 31. 12. 2020, resp. k 1. 1. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru