Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF – Program Řádná správa věcí veřejných, MGS1 – Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací – Financování projektů z Fondů EHP 2014-2021

laptop-2561162_960_720
Share Button

Celkovým cílem Finančního mechanismu EHP je přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených programových oblastech. Jednou z programových oblastí Fondů EHP 2014-2021 je oblast 16 „Řádná správa věcí veřejných, Odpovědné instituce, Transparentnost“. Cílem této oblasti je zlepšení integrity a odpovědnosti veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 6. 2021 do 14. 10. 2021, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Sdružení a asociace obcí, Hlavní město Praha, Městské části hl. města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených programových oblastech.
  • 1. Vzdělávání a rozvoj pracovníků veřejné správy a volených zástupců v oblasti participace (povinná oblast).
  • 2. Pasivní metody participace – informování (volitelná oblast).
  • 3. Nástroje aktivní občanské participace (povinná oblast).

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy činí 16 991 800 Kč.
 • Minimální výše grantu činí 1 325 000 Kč.
 • Maximální výše grantu činí 5 300 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí pro všechny oprávněné žadatele 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými partnery projektu.
 • Nejzazší konečné datum způsobilých výdajů je 30. 4. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>