Přeskočit na obsah

MF – Rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Norskem v oblasti spravedlnosti — výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy — Norské fondy 2014 — 2021

Cílem výzvy je prohloubení bilaterální spolupráce v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče, programů zacházení s vězni a podpory reintegračních aktivit, včetně programů zaměřených na snížení užívání drog, zvýšení motivace na změnu a zvýšení odborné kvalifikace odsouzených osob při výkonu trestu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od 15. 5. 2024; 12:00 do vyčerpání alokace, nejpozději však 30. 9. 2024; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o grant jsou výhradně příjemci grantů z otevřených výzev a předem definovaných projektů programu
  Spravedlnost v programovém období Norských fondů 2014 — 2021. Konkrétně se jedná o tyto ukončené výzvy:
  • JU1A — Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody;
  • JU1B — Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění a následující předem definované projekty: 
   • JU-PDP1-001 — Systém společného vzdělávání;
   • JU-PDP2-001 — Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů;
   • JU-PDP3-001 — Zpátky do života.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Výzva je zaměřena na podporu a rozvoj bilaterální spolupráce mezi subjekty z České republiky a Norska v oblasti justice a spravedlnosti. Jejím cílem je posílit vzájemné partnerství a sdílení zkušeností v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče, programů zacházení s vězni a podpory reintegračních aktivit, včetně programů zaměřených na snížení užívání drog, zvýšení motivace na změnu a zvýšení odborné kvalifikace odsouzených osob při výkonu trestu.
 • Výzva podporuje široké spektrum aktivit bilaterální spolupráce. Podporovány jsou vzájemné výměny zkušeností, znalostí a dobré praxe, sdílení osvědčených či inovativních postupů při řešení společenských otázek, tvorba společných výstupů s přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a další aktivity vedoucí k vzájemnému obohacení a posílení spolupráce mezi subjekty z České republiky a Norska.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr žádostí o grant k financování je 5 000 000 Kč.
 • Minimální výše grantu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše grantu činí 1 250 000 Kč.
 • Z Bilaterálního fondu programu Spravedlnost je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat maximálně 1 žádost o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru