Přeskočit na obsah

MF — Vyhlášení 1. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Fond EHP a Norska podporuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. srpna 2019.

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu: 
  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu.
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky.
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání.
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace.
  • kampaně, výstavy a propagační materiály.
  • technická spolupráce a výměna odborníků.
  • vysílání pracovníků a stáže.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč.
 • Minimální výše grantu není stanovena.
 • Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.
 • Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ.

Specifika a omezení:

 • Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou.
 • Všechny Žádosti je nutné vyplnit v angličtině a podat výhradně on-line prostřednictvím IS CEDR (přístup prostřednictvím odkazu https://cedr-fm.mfcr.cz/cedrnf).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru