Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MF – Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

agreement-3489902__340
Share Button

Fond EHP a Norska podporuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. června 2020 do 17. června 2021.

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:
  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu.
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky.
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání.
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace.
  • kampaně, výstavy a propagační materiály.
  • technická spolupráce a výměna odborníků.
  • vysílání pracovníků a stáže.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše grantu je 540 340 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena.
 • Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.
 • Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ.

Specifika a omezení:

 • Všechny Žádosti o grant je nutné vyplnit v angličtině a podat výhradně on-line prostřednictvím IS CEDR (přístup prostřednictvím odkazu https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>