Přeskočit na obsah

MF – Vyhlášení 4. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021

Fond EHP a Norska podporuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od 28. dubna 2022 do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu: 
  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu,
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky,
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání,
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace,
  • výstavy, performance a jiné specifické kulturní a umělecké aktivity (např. koncert, divadelní představení),
  • kampaně, výstavy a propagační materiály,
  • technická spolupráce a výměna odborníků,
  • vysílání pracovníků a stáže.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků pro 4. Otevřenou výzvu činí 12 225 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je 489 000 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu je 73 350 Kč (3 000 EUR)
 • Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.
 • Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ.

Specifika a omezení:

 • Všechny aktivity v rámci iniciativy musí být ukončeny nejpozději do 31. července 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru