Přeskočit na obsah

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

Dotace na podporu zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje — vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje — oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze podávat od 21. 01. 2022. do 15. 04. 2022 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarné umění (autorské výstavy), popřípadě kombinace uvedeného V roce 2022 nebudou podporovány: 
  • doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter,
  • plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce, apod.,
  • kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé (nejsou podporovány ani výstupy během kurzů apod. pro širokou veřejnost),
  • akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.).

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů.
 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 10 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může do tohoto Programu podat nejvýše jednu žádost na jeden projekt (akci).
 • Projekt se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje.

 Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit”

 1. František Trávníček

  Dobrý den,
  představení-jsme pěvecký a hudební soubor Lada v Makově při OÚ v Předslavi,Asi 15 seniorů, máme cca deset vystoupení ročně většinou v Klatovském okresu.Příspěvek na činnost od OÚ je 3000Kč,což nám nestačí na provozní náklady a většinu nákladů při vystoupeních hradíme sami.V roce 2016 bychom chtěli u příležitosti 10.výročí vzniku souboru uspořádat “Přehlídku souborů-seniorů” Plzeňského kraje případně i z jiných krajů republiky.
  Prosím o radu,jak postupovat,případně jaké máme možnosti využít grantu.

  Děkuji za odpověď

  František Trávníček tel.č. 603450254

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru