Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit

shutterstock_115264639.jpg
Share Button

Dotace na podporu zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje – vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje – oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze podávat od 22. 1. 2021, 0:00:00 do 14. 5. 2021, 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Okruh I.: – žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel.
 • Okruh II.: – pro potřeby tohoto dotačního titulu se neziskovou právnickou osobou rozumí: zakládaný spolek, obecně prospěšná společnost a zakládaný ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design V roce 2021 nebudou podporovány:
  • doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter,
  • plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce, apod.,
  • kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé,
  • akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.).
 • II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci (jedná se o podporu činnosti v průběhu celého roku, nelze žádat pouze na jednu akci)

Forma a výše podpory:

 • Okruh I. – minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 5 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 20 000 Kč.
 • Okruh II. – minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 10 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 20 000 Kč.
 • Z projektu bude hrazeno maximálně 80 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může do tohoto Programu podat nejvýše jednu žádost.
 • Poskytnutou dotaci lze čerpat pouze v roce 2021 (uznatelné jsou náklady vynaložené na projekt od 01. 01. 2021, netýká se projektů specifikovaných v článku XI), realizace dotované akce musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.

 Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. František Trávníček napsal:

  Dobrý den,
  představení-jsme pěvecký a hudební soubor Lada v Makově při OÚ v Předslavi,Asi 15 seniorů, máme cca deset vystoupení ročně většinou v Klatovském okresu.Příspěvek na činnost od OÚ je 3000Kč,což nám nestačí na provozní náklady a většinu nákladů při vystoupeních hradíme sami.V roce 2016 bychom chtěli u příležitosti 10.výročí vzniku souboru uspořádat „Přehlídku souborů-seniorů“ Plzeňského kraje případně i z jiných krajů republiky.
  Prosím o radu,jak postupovat,případně jaké máme možnosti využít grantu.

  Děkuji za odpověď

  František Trávníček tel.č. 603450254


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>