Přeskočit na obsah

Mikrogranty pro vyhledávání partnerů a rozvoj bilaterálních projektů z fondů pro NNO

Dotace na bilaterální spolupráci jejíž cílem je posílení procesu výměny know-how a informací mezi českými nestátními neziskovými organizacemi a subjekty donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) mohou získat subjekty z ČR  a donorských států.  Pro podporu přenosu zkušeností a osvědčených postupů je možné žádat o příspěvek z celkové alokace 3,7 milionu Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 1.10.2014.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Spolek.
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Návštěvy donorského státu pracovníky českých NNO za účelem navázání spolupráce s místními organizacemi nebo prohloubení již navázaného vztahu se zahraničním subjektem, nalezení společných témat a způsobu jejich implementace do projektu následně předloženého v rámci FNNO (projekt řešený se zahraničním partnerem).
 • Návštěvy zástupců potenciálních partnerů z donorských států v ČR.
 • Příprava společné žádosti do FNNO – na základě navázané spolupráce zpracovat a předložit žádost do FNNO.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory pro jeden projekt činí 70 000 Kč.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Podívejte se také na článek k této výzvě Fond pro podporu bilaterální spolupráce v rámci FNNO, od redaktorů webu Dotacni-noviny.cz

Zdroj[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru