Přeskočit na obsah

Mimořádná výzva MŠMT ČR — “Právo na informace právě teď! Co Ti brání v podnikání?”

Dotace podporuje realizaci aktivit, které se budou konat v rámci Týdne informací pro mládež od 8. — 14. 9 2014. Cílem programu je seznámit mladé lidi s možnostmi podnikání, podnítit v mladých lidech zájem o podnikání aj.

Příjem žádostí:

  • Do 9. 6. 2014 do 14:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Informační centra pro mládež v České republice (školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, účelová zařízení atd.).

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace může být poskytnuta na mzdové příspěvky, ostatní neinvestiční výdaje.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10.000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt se pohybuje v rozmezí 30.000 Kč.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru