Přeskočit na obsah

Mimořádný dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží omezenými příležitostmi

Dotace na podporu práce s dětmi a mládeží omezenými příležitostmi mohou získat nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro tento mimořádný program  alokovalo částku 3,5 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

  • Do 16. dubna 2014 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zaměřené na podporu začleňování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
  • Projekty zaměřené na vytváření podmínek pro děti a mládež s omezenými příležitostmi pro jejich zapojení do tvorby a šíření informací v rámci informačního systému pro mládež.
  • Projekty podporující zvyšování kvalifikace a rozvoj kompetencí pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s mládeží pro práci s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi.
  • Projekty podporující zavádění programů a metod práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi v rámci pravidelných vzdělávacích, výchovných a volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

  • Celkově je alokována částka 3,5 mil. Kč.
  • Minimální výše grantu je stanovena na 40 000,- Kč a maximální výše grantu na 300 000,- Kč.

Specifika a omezení:

  • Celé území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat. [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru