Přeskočit na obsah

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize — Dodatečné výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2020 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID 19.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, poskytující služby v oblasti kultury a dále právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Neinvestiční náklady související s realizací projektu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů projektu, poskytovatel může ve výjimečných případech rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Z dotace nelze hradit nepřímé náklady projektu tj. mzdy a běžné provozní náklady žadatele, pokud nesouvisí s realizací projektu. Dále z dotace nelze hradit náklady na pohoštění, dary, bankovní poplatky, vyškolení personálu, zpracování projektu, účetní a právní služby, udílení věcných či finančních ocenění a investiční náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru